Leiderschapsstijlen, en waarom wij fan zijn van Verbindend Leiderschap.

Leiderschapsstijl

Leiderschap is een essentieel onderdeel van elk succesvol team of organisatie. Door de jaren heen zijn er vele leiderschapsstijlen benoemd en beschreven. Sommige stijlen hebben een positief effect op de cultuur binnen een organisatie. Andere stijlen hebben juist een negatief effect. Wij zijn fan van Verbindend Leiderschap, een leiderschapsstijl die we zelf hebben ontwikkeld.

 

Bij Verbindend Leiderschap beginnen we met (1) inzicht; het herkennen van situaties en het kunnen inschatten wat er nodig is. Verbinden met jezelf, met je team, met je collega’s en met de organisatiedoelen dus. Dit vraagt om diverse persoonlijke vaardigheden. Vervolgens (2) kies je een leiderschapsstijl (met een positief effect uiteraard) die bij de desbetreffende situatie het beste past. Hierna hebben we een aantal stijlen beschreven. Tot slot onderscheidt Verbindend Leiderschap zich doordat (3) de leider in verbinding blijft. En dat is een waardevolle vaardigheid waarmee we veel leidinggevenden zien worstelen. Binnen Verbindend Leiderschap staat verbinding (maken en houden) centraal.

Nog iets over de stijlen. De wereldberoemde psycholoog, schrijver en wetenschapsjournalist Daniel Goleman heeft 6 leiderschapsstijlen beschreven. 4 hiervan hebben een positief effect op de cultuur en het klimaat van een organisatie: gezaghebbend, participatief, affiliatief en coachend. Binnen Verbindend Leiderschap worden deze 4 leiderschapsstijlen ook toegepast. Elke stijl heeft zijn eigen specifieke kenmerken.

Gezaghebbende leiderschapsstijl

De gezaghebbende stijl van leidinggeven wordt gekenmerkt door een duidelijke richting, concrete doelstellingen, enthousiasme en expliciete verwachtingen. Deze stijl is effectief bij het duidelijkheid scheppen aan de organisatie en bij het snel willen bereiken van resultaten. Een valkuil kan zijn dat er een autoritaire sfeer wordt ervaren.

Participatieve leiderschapsstijl

Bij de participatieve leiderschapsstijl staan samenwerking en betrokkenheid met en tussen teamleden centraal. Leiders die deze stijl gebruiken, betrekken teamleden intensief en integreren hun ideeën in het besluitvormingsproces. Deze stijl leidt tot meer betrokkenheid van medewerkers. Een keerzijde van deze stijl kan zijn dat besluitvorming en vooruitgang vertragen.

Affiliatieve leiderschapsstijl

De affiliatieve leiderschapsstijl richt zich op het ontwikkelen van (onderlinge) relaties met teamleden en het creëren van een sfeer van vertrouwen en loyaliteit. De leider geeft ruimte en laat teamleden zelfstandig werken. Complimenteren staat centraal. Het is belangrijk dat er bij deze stijl aandacht blijft voor resultaten, richting geven, aanspreken en het ontwikkelen van teamleden. Deze stijl is zeer effectief als vertrouwen moet worden hersteld.

Coachende leiderschapsstijl

De coachende stijl van leidinggeven is erop gericht om teamleden te leren hoe ze zich beter kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden. Leiders die deze stijl gebruiken, bieden begeleiding en mentorschap, kunnen goed delegeren én stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden. Deze stijl stimuleert verantwoordelijkheid, betrokkenheid en productiviteit. De kans bestaat dat deze stijl meer tijd en middelen van de leider vergt dan in eerste instantie was bedoeld.

Door situaties goed te beoordelen, goed in te schatten welke leiderschapsstijl op een bepaald moment nodig is én door continue in verbinding te blijven, worden de beste resultaten behaald. Op korte en op lange termijn!

Meer weten? Kijk op www.connection-company.nl/programma/verbindend-leiderschap/

Terugbelverzoek

Terugbelverzoek