VERBINDEND LEIDERSCHAP

Vaak zien we dat in organisaties mensen zich volgzaam en voorspelbaar opstellen. Best saai, want mensen zijn van nature speels, spontaan, creatief, nieuwsgierig en zitten vol levenslust. Dit natuurlijke gedrag aanspreken past bij de veranderende rol van de leider.

Leiderschap gaat steeds meer over een cultuur creëren van openheid en vertrouwen. Een plek waar we kunnen presteren en leren. We willen voelen dat we deel uitmaken van iets zinvols. Als leidinggevende moet je kunnen omgaan met verwarring, onzekerheid en het ‘niet weten’. De wereld draait zo snel, dat wendbaarheid, flexibiliteit en adaptievermogen essentieel zijn.

Soms moet je niet alleen door jouw bril kijken, maar ook kijken naar welke bril je op hebt!

Verbinding

Verbinding vraagt aandacht! Als je in dezelfde organisatie werkt dan is er hopelijk verbinding in de missie, visie en waarden van de organisatie: er is een gemeenschappelijke basis. Tussen mensen zit verschil, we nemen immers allemaal onze eigen ‘keukentafel’ vol ervaringen en overtuigingen mee. Verbinding betekent ook dat je het oneens kan zijn met elkaar en toch de ander erkent. Verbinden gaat over moeite doen om de wereld eens door een andere bril te bekijken. Je hoeft het niet eens te zijn met iemand om de ander toch te zien of te horen. Geen vijandigheid, maar nieuwsgierigheid. Maak gebruik van de diversiteit die er altijd is. Geef elkaar de ruimte met het besef dat je verantwoordelijkheden en belangen deelt.

Kennis & vaardigheden

verbindend communiceren, vragen stellen, luisteren, kennis van groepsdynamiek, lezen van de onderstroom, empathie

Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Lao-Tse

Vertrouwen

Als je mensen vraagt naar de betekenis van ‘vertrouwen’, dan krijg je allemaal andere antwoorden. Het is dus goed om het hierover te hebben. De basis van een goede samenwerking zal altijd vertrouwen zijn. Verantwoordelijkheid geven aan je mensen en ook de vrijheid om soms van de regels af te wijken. Vertrouw jij op het oordeel van een ander?

Kennis & vaardigheden

loslaten, incasseren, kaders stellen, contracteren

Rollen

Leidinggevende zijn is geen eenvoudige klus. Je schakelt continu tussen vandaag, morgen en overmorgen. Als leider adem je de missie, visie en waarden van de organisatie, geef je richting en enthousiasmeer je. Je doet de goede dingen. Je vertaalt de visie naar doelstellingen, je monitort, je bespreekt resultaten en gedrag. Als coach help je mensen zich te ontwikkelen. Je stimuleert en moedigt aan om zelf oplossingen te vinden.

Eigenlijk heb je dus drie rollen als leidinggevende. Vaak gaat de ene rol je gemakkelijker af dan de andere. Welke rol zet je wanneer in? 

Kennis & vaardigheden

luisteren, waarnemen, vragen stellen, werken met rollen
Wees zorgvuldig, niet voorzichtig

Sociale veiligheid

De vis op tafel! Hoe creëer je voldoende veiligheid dat mensen alle vis op tafel leggen, dat mensen zich vanuit verwondering uitspreken? Gewoon nieuwsgierig zijn naar waarom we iets doen of waarom iemand (n)iets doet. Nieuwsgierigheid zit in onze aard, dus wat let ons om daar geen gebruik van te maken. Uitspreken is bovendien zoveel relaxter dan aanspreken. Het is gelijkwaardiger. Als je deze cultuur kan creëren, dan liggen er alleen guppy’s of goudvisjes op tafel. Dat is een stuk minder spannend dan een grote haai op tafel gooien. Verbinding en vertrouwen staan aan de basis van sociale veiligheid. Heb aandacht voor de sociale veiligheid in je team!

Kennis & vaardigheden

verbindend communiceren, kennis van groepsdynamiek, luisteren, vragen stellen, kwetsbaar durven zijn

Eigenaarschap

Een belangrijke succesfactor is eigenaarschap. Dat betekent dat medewerkers handelen alsof hun werk, hun eigen bedrijf is. Hoe zorg je hiervoor? Het zal geen verrassing zijn dat eigenaarschap start bij de leiders. Een leider hoort eigenaarschap te nemen voor alles wat invloed heeft op het behalen van doelen. Medewerkers hebben vertrouwen en vrijheid nodig om eigenaarschap te tonen. Dat betekent ook dat je als leider soms los mag laten. Durf je dat? Stimuleer je de actie of de uitkomst? En daarnaast is het fijn dat iedereen snapt ‘waarom’ we iets doen.

Kennis & vaardigheden

doelen stellen, storytelling, beïnvloeden en overtuigen, kaders stellen, contracteren, besluitvorming

Samen leren

Het gaat tegenwoordig om samen leren en samen groeien. Wanneer je dan achteromkijkt, zul je zien dat er het nodige is veranderd. Een lerende organisatie is geen doel op zich, het is een middel om beter en sneller te verbeteren. Om presteren en continu verbeteren te verankeren is er een structuur nodig waarin mensen bewust van elkaar leren en kunnen nadenken over continu verbeteren. Maak je gebruik van de kennis van de medewerkers die het dichts bij de klant zitten? Als we dan toch bezig zijn met continu een stapje beter, zouden we dan ook kunnen verbeteren in geven en aannemen van waarderende feedback.

Leren van je falen is belangrijker dan het vieren van je successen

Kennis &  vaardigheden

verbindend communiceren

Leidinggeven aan jezelf

Vaak leer jezelf het beste kennen als je de regie kwijt bent. Kun jij van een afstand naar jezelf kijken en jezelf betrappen op gedachten, gevoelens of gewoontes die zo normaal voor jou zijn. Hoe beter je jezelf kent, hoe zuiverder je kan reageren naar je omgeving. Hoe beter je jezelf kent, hoe gemakkelijker het wordt om open te zijn. En openheid en zuiverheid dragen weer bij aan verbinding, vertrouwen en sociale veiligheid.

Durven is je evenwicht verliezen. Niet durven is uiteindelijk jezelf verliezenSoren Kierkegaard

Onze basis

We benaderen leiderschap vanuit verschillende stromingen, denk aan Transactionele Analyse, Deep Democracy, NLP, Systemisch werken, Theory U, geweldloze communicatie en breintheorie. We gebruiken ook graag ons boerenverstand en die van de deelnemers. We houden ervan om iets praktisch en toepasbaar te maken. We gebruiken theorieën en modellen om iets te duiden, we geven geen les. 

Onze aanpak

We werken actiegericht, we experimenteren, wij zijn reflectief, zowel de groep als de Connectors zijn de leermeesters. We werken met actuele vraagstukken van de organisatie, de teams en/of het individu. Daarbij houden we altijd rekening met de organisatiedoelen. 

KPN - Karin Croon

“Als ik aan de dienstverlening van Connection Company denk, komen als eerste ‘energie en verbin­ding’ in me op. Met hun onalledaagse werkvormen brengen ze de boel daadwerkelijk in beweging. Ze spiegelen op een construc­tieve manier en dat heeft ons al veel verrijkende inzichten en implementaties opgeleverd. Aanrader!”

ING - Muriel Hopmans

“De reis naar zelfsturende teams is geen een­voudige, maar wel een zeer verrijkende. Wat ik elke leider die voor deze mooie uitdaging staat, aanraad: doorleef de verandering zelf ook en laat je ondersteunen! Het programma “Teamontwikkeling” helpt niet alleen om het vliegwiel in teams op gang te krij­gen, maar ook om zelf als leider te groeien. Het is heel waardevol het bijbe­horende leiderschaps­programma te doorlopen.”

KLM - Gerben Visser

“Als ik aan Connection Company als business partner denk, komt onmiddellijk naar boven ‘voorbeeld van kracht in kwetsbaarheid’. Dat is wat ik steeds weer registreer als ik Dorien aan het werk zie. Deze eigen­schap in combi­natie met snelheid, scherpte en lef zorgt ervoor dat ze echt beweging in onze organi­satie weet te creëren.”

ING - Rick van Bruggen

“Ik werk 20 jaar bij ING en heb daarmee 20 jaar ervaring met trainingen. Wat Connection Company biedt, is totaal nieuw en anders! Deel­nemen aan de programma’s was zeker niet altijd comfortabel, maar zeer verrijkend voor ons dagelijkse teamwork. Dit gun ik iedereen!”

KLM - Radboud Stuijt

“Wat ik geweldig vind aan Dorien is de intense manier waarop zij aanwezig is en met iedereen verbinding maakt. Dat maak ik niet vaak mee en waardeer ik in haar.”

KLM - Martin Koers

“In mijn coachtraject met Dorien, dat ik als heel prettig heb ervaren, heeft ze mij een nog beter beeld over mijzelf gegeven en ik heb mijn commu­nicatie naar anderen toe kunnen verbeteren. Zij weet jou zonder te oordelen op de juiste manier te raken, zodat je geboeid blijft tot het einde.”

Meer weten over dit of andere programma's?

Bel, mail of vul dit formulier in en wij nemen snel contact met u op.

Prins Bernhardplein 200
1097 JB AMSTERDAM
(Amstel Station)

Dick Mik

+(31) 06 1101 5302
dick@connection-company.nl

Jessica Roosenburg

+(31) 06 3002 8331
jessica@connection-company.nl

Terugbelverzoek

Terugbelverzoek

Terugbelverzoek